Example: marketing

Mini Nutritional Assessment, MNA (pdf) - mna …

Mini Nutritional Assessment MNA® Fyll i poängsiffran i rutorna för bedömning (screening) och summera. Om poängen är 11 eller mindre fortsätt med del II för ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of Mini Nutritional Assessment, MNA (pdf) - mna …

Mini Nutritional Assessment MNA Fyll i po ngsiffran i rutorna f r bed mning (screening) och summera. Om po ngen r 11 eller mindre forts tt med del II f r att f en gradering av n ringstillst ndet. K J F E D C B Screeningresultat (Subtotal max 14 po ng) 12-14 po ng:8- 11 po ng:0- 7 po ng:Normal nutritionsstatus Risk f r undern ring N ringsbristF r en grundligare bed mning, forts tt med fr gorna G-R Har f dointaget minskat under de senaste tre m naderna p grund av f rs mrad aptit, matsm ltningsproblem, tugg- eller sv ljproblem? 0 = ja, minskat avsev rt 1 = ja, minskat n got 2 = nej, ingen f r ndring Viktf rlust under de senaste tre m naderna 0 = ja, mer n 3kg 1 = vet ej 2 = ja, mellan 1 och 3kg 3 = nej, ingen viktf rlust R rlighet 0 = r s ng- eller rullstolsbunden 1 = kan ta sig ur s ng/rullstol men g r inte ut 2 = g r ut med eller utan hj lpmedel Har varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste tre m naderna? 0 = ja 2 = nej Neuropsykologiska problem 0 = sv r demens eller depression 1 = lindrig demens 2 = inga neuropsykologiska problem Body Mass Index (BMI) = vikt i kg / (h jd i m)2 0 = BMI mindre n 19 1 = BMI 19 till mindre n 21 2 = BMI 21 till mindre n 23 3 = BMI 23 eller mer ter fullst ndiga huvudm l per dag? 0 = 1 fullst ndigt huvudm l 1 = 2 fullst ndiga huvudm l 2 = 3 fullst ndiga huvudm l ter eller dricker vanligtvis minst en mejeriprodukt dagligen(mj lk / ost / yoghurt)? ja nej minst tv portioner baljv xter eller gg per vecka ja nej fisk, f gel eller k tt varje dag? ja nej = inget eller ett ja = tv ja = tre ja svar . ter minst tv frukter eller tv portioner med gr nsaker dagligen? 0 = nej 1 = ja Dricker dagligen (vatten / juice / kaffe / te / mj lk / l)? = mindre n 3 glas / mugger = 3 till 5 glas / mugger = mer n 5 glas / muggar . Kan ta sj lv eller beh ver hj lp vid m ltiden? 0 = beh ver mycket hj lp vid m ltiden 1 = ter sj lv men med sv righet 2 = ter sj lv utan problem Bed mer sj lv sitt n ringstillst nd som 0 = sv rt undern rd / feln rd 1 = r os ker om sitt n ringstillst nd / vet ej 2 = har inga n ringsproblem I j mf relse med andra i samma lder uppfattar sitt h lsotillst nd som? = inte s bra som andras = vet ej = lika bra som andras = b ttre n andras . verarmens omkrets i cm (Mid Arm Circumference, MAC) = MAC mindre n 21 cm = MAC 21-22 cm = MAC mer n 22 cm .Vadens omkrets i cm (Calf Circumference, CC) 0 = CC mindre n 31 cm 1 = CC 31cm eller mer Efternamn: F rnamn: K n: lder: Vikt, kg: L ngd,cm: Datum:Screening, del II L M N O P Q R Screening, del II (max. 16 po ng) . Screening, del I . Total bed mning, del I + del II (max. 30 po ng) . .MNA resultat 24-30 po ngnormal nutritionsstatus po ngrisk f r undern ring Mindre n 17 po ngundern rd A G H I Ref. Har eget boende? (ej s rskilda boendeformer / sjukhus) 1 = ja 0 = nej Intar mer n 3 ordinerade l kemedel dagligen? 0 = ja 1 = nej Har trycks r eller annat huds r? 0 = ja 1 = nej Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA - Its History and Challenges. J Nut Health Aging 2006 ; 10 : 456-465. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice : Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001 ; 56A : M366-377. Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA ) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006 ; 10 : 466-487. Soci t des Produits Nestl , , Vevey, Switzerland, Trademark Owners Nestl , 1994, Revision 2006. N67200 12/99 10M Mer information finns p : , del I

Related search results